Privacyverklaring

Hoe is het geregeld met jouw privacy ?

Art & Ink is gespecialiseerd in het ontwerpen en aanbrengen van tatoeages.

Het adres van Art & Ink luidt:
Speelhuislaan 154
4815 CJ Breda

 

Gebruik website door minderjarigen

Deze website is een beoogd medium voor volwassenen. Art & Ink adviseert om personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik te (laten) maken van de website en de diensten die de studio verleent.

 

Persoonlijke gegevens

Art & Ink hecht waarde aan de bescherming van privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spant de studio zich in om bij het gebruik van de diensten jouw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke vormen van (persoons)gegevens verzameld en gebruikt worden, en welk doel zij dienen.

 

Verzamelen van gegevens

Via online formulier(en) vraagt Art & Ink van personen de contactgegevens om in contact te kunnen treden met de desbetreffende potentiële klant. De invulresultaten worden niet bewaard, noch worden deze gegevens aan derden verstrekt.

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen.

Daar waar mogelijk, spannen wij ons (vooraf) in om de verzameling van persoonsgegevens te voorkomen.

 

Derden partijen

Hoewel deze website links bevat naar externe websites (derden), zijn deze links enkel aangebracht om te informeren, ofwel gepubliceerd voor portfolio doeleinden. Bij de inzet van hyperlinks worden mogelijkheden ingezet om privacygevoelige informatie te beperken. Art & Ink is niet verantwoordelijk voor content, persoonsgegevens of overige privacygevoelige aanwezigheid op de websites van deze derden.

 

Verwerking  gegevens en diens doel(en)

We verwerken gegevens die de bezoeker zelf actief (online, via de website, social media en/of via e-mailberichten achtergelaten heeft. E-mailadressen zullen verder niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Persoonsgegevens inzien

Na een schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld via een e-mailbericht) kan de studio je  inzage verschaffen in de persoonsgegevens die worden gebruikt. Je kunt aan Art & Ink verzoeken de gegevens:

  • te laten schrappen
  • te laten wijzigen

 

Correcties en aanvullingen in deze verklaring

Art & Ink behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.  Wanneer je deze website bezoekt, adviseren we om ook de privacyverklaring opnieuw door te nemen.

 

Contact

Je kunt contact leggen met Art & Ink via de gegevens zoals te lezen op onze contactpagina.

 

Download de Privacyverklaring